Sygnaliści

O szkoleniu

Szkolenie jest przeznaczone dla podmiotów, które obowiązkowo od 17.12.2021 r. musiały wdrożyć przepisy dot. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, w tym stworzyć wewnętrzne procedury w tym zakresie tj. pracodawców zatrudniających powyżej 249 pracowników oraz instytucje publiczne, urzędy.

Program szkolenia

 1. Podstawa prawna – dyrektywa UE oraz przepisy krajowe dot. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów)
 2. Jakie zakłady pracy są zobowiązane od 17.12.2021 wdrożyć procedury dot. dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
 3. Rodzaje dokumentów i procedur, które obowiązkowo należy w firmach stworzyć oraz wprowadzić w życie począwszy od grudnia 2021
 4. Jak uzyskać status sygnalisty
 5. Katalog naruszeń prawa, które mogą być zgłaszane przez sygnalistów
 6. Kanały zgłoszeń
 • wewnętrzny
 • zewnętrzny

wymogi w zakresie procedur

 1. Ujawnienie publiczne – kiedy i z zachowaniem jakich procedur należy postępować, by skutecznie korzystać z ochrony należnej sygnalistom
 2. Kiedy osobie dokonującej zgłoszenia nie będą przysługiwały uprawnienia, w tym ochrona przewidziana prawem dla sygnalistów
 3. Rodzaje działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa
 4. Ochrona sygnalistów, w tym katalog zakazanych działań odwetowych wobec sygnalistów oraz innych osób pomagających lub powiązanych z sygnalistą
 5. Prawo monitorowania toku rozpatrywania zgłoszeń: terminy na potwierdzenia zgłoszenia oraz na udzielenie odpowiedzi o działaniach następczych i zaradczych (w tym profilaktyka)
 6. Ochrona danych osobowych – zakres stosowania wobec sygnalistów oraz osób, których dotyczą zgłoszenia o naruszeniach prawa
 7. Zgłoszenia anonimowe – zasady postępowania wynikające z konwencji oraz prawa krajowego
 8. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych – zakres wymaganych informacji
 9. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zgodną z wymogami ustawy, w tym:
 • elementy obligatoryjne regulaminu
 • dodatkowe, fakultatywne treści regulaminu
 • konsultacje ze stroną społeczną – reprezentacją załogi , w tym związkami zawodowymi
 • wprowadzenie w życie ww. regulaminu, w tym ustawowe vacatio legis
 • obowiązki pracodawcy dot. zapoznania pracowników z treścią regulaminu
 1. Odpowiedzialność, w tym karna (grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności) za naruszenia przepisów dot. ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa, w tym odpowiedzialność karna za niewdrożenie wymaganych procedur zgłaszania naruszeń i niepodejmowanie działań następczych

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter