Odpowiedzialność Cywilna w przedsiębiorstwach

O szkoleniu

Wiedza

 • przybliżenie problematyki powstawania odpowiedzialności cywilnej, jej ubezpieczenia oraz likwidacji szkód w kompleksie ubezpieczeń przedsiębiorstw,
  poprzez pokazanie istniejących zasad i problemów z wykonywaniem umów

Adresaci

 • działy prawne i księgowe dużych podmiotów gospodarczych
 • agenci i brokerzy ubezpieczeniowi
 • przedstawiciele firm ubezpieczeniowych
 • przedstawiciele kancelarii odszkodowawczych
 • Radcowie Prawni i Adwokaci

Program szkolenia

1. Odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

 • Metodyka ustalenia zaistnienia odpowiedzialności cywilnej, zasada winy, zasada ryzyka, zasada bezprawności, zasada słuszności
 • Związek przyczynowo skutkowy. Pojecie szkody na mieniu i na osobie

2. Konstrukcja umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 • Stwierdzenie istnienia pokrycia ubezpieczeniowego
 • Problematyka wyzwalaczy czasowych oraz nietypowych elementów szkody jak czysta strata finansowa, szkody rykoszetowe
 • Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności i podstawy odmowy wypłaty

3. Osobista, majątkowa odpowiedzialność zarządzających

 • Normy prawa narzucające odpowiedzialność członków organów, dyrektorów, głównych księgowych i innych osób decyzyjnych
 • Istota i konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządzających (D&O)
 • Ubezpieczenie D&O, jako ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie D&O, jako zawarte na cudzy rachunek
 • Czyste straty finansowe, jako przedmiot ubezpieczenia D&O

4. Definicja zdarzenia szkodowego w D&O – klauzula czasowa „claims made”

 • Wady i zalety systemu claims made
 • Podanie okoliczności istotnych dla oceny ryzyka – zakres informacji i osoby zobowiązane do ich podania
 • Wydłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej

5. Problematyka szkód

 • Podstawy odpowiedzialności przedsiębiorstwa za szkody
 • Odpowiedzialność solidarna
 • Pojecie szkody
 • Różne postaci szkód
 • Związek przyczynowo-skutkowy
 • Przedawnienie
 • Postępowanie polubowne
 • Dodatkowe świadczenia
 • Możliwość zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter