. Zmiany PIT 2021 oraz aktualne problemy

O szkoleniu

Wiedza

 • zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi i planowanymi w 2021 dotyczącymi przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz aktualnych problemów w podatku PIT na tle interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego

Umiejętności

 • będzie posiadał aktualną i uporządkowaną wiedzę z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, którą będzie potrafił wykorzystać w praktyce

Adresaci

 • pracownicy działów księgowych
 • pracownicy działów kadr

Program szkolenia

1. Kwalifikacja przychodów ze stosunku pracy

 • koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy
 • świadczenia w naturze i ich ekwiwalenty
 • świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne
 • świadczenia finansowanym z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • podróże służbowe krajowe i zagranicznego/ oddelegowanie pracowników

2. Zwolnienie z opodatkowania niektórych świadczeń pracowniczych

 • świadczenia na podstawie przepisów BHP
 • ubiór służbowy
 • ekwiwalent za narzędzia, materiały, sprzęt
 • szkolenie pracowników
 • zakwaterowanie pracowników)
 • dojazdy do pracy
 • zwrot kosztów z tytułu używania samochodu prywatnego w podróży służbowej, w jazdach lokalnych
 • świadczenia rzeczowe i pieniężne dla byłych pracowników

3. Przychód z praw majątkowych

4. Twórcy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy

5. Przychody z umów zleceń oraz umów o dzieło zaliczane do przychodów z tytułu usług wykonywanych osobiście

6. Koszty uzyskania przychodów 20% czy 50%

7. Obowiązki płatników wypłacających świadczenia osobom zagranicznym

8. Przychody z innych źródeł

9. Przegląd najnowszych orzeczeń sądowych i interpretacji podatkowych

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter