Faktura VAT 2021 w praktyce

O szkoleniu

Wiedza

  • zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami z zakresu fakturowania oraz praktyką ich stosowania w obrocie gospodarczym i aktualnym orzecznictwem organów podatkowych i sądów administracyjnych
  • połączenie zagadnień technicznych z zagadnieniami podatkowymi, które mają wpływ na prawidłowe fakturowanie

Umiejętności

  • prawidłowe wystawianie i rozliczanie faktur na gruncie podatku VAT w kontekście m.in. poszczególnych rodzajów transakcji, pozwalających na uniknięcie spotykanych w praktyce błędów generujących negatywne skutki po stronie podatników

Adresaci

  • księgowi
  • główni księgowi
  • dyrektorzy finansowi
  • pracownicy działów sprzedaży
  • osoby zajmujące się dokumentowaniem oraz rozliczaniem transakcji na gruncie podatku VAT

Program szkolenia

1. Faktura jako podstawowy dokument w podatku VAT
• termin na wystawienie faktury – zasada ogólna i przypadki szczególne np. usługi budowlane, najem, odsprzedaż mediów
• czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko podatkowe?
• czy można wystawić fakturę w języku obcym?
• jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?
• szczególne oznaczenia faktury – procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług
• kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?
• jak określić datę sprzedaży na fakturze?
• czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?
• szczególne rodzaje faktur (faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura zaliczkowa)
• anulowanie faktury i duplikat faktury

2. Faktura korygująca z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021
• treść faktury korygującej – określenie przyczyny korekty
• kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
• w jakim terminie powinno się wystawić taką fakturę?
• rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT

3. Faktury uproszczone
• co to jest faktura uproszczona
• jak wykazywać w nowym JPK_V7M i JPK_V7K od 1 stycznia 2021r.?
• czy trzeba wystawiać fakturę VAT do paragonu z NIP nabywcy?

4. Zasady wykazywania faktur VAT w nowym JPK_V7M i JPK_V7K
• nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy
• kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT (czy trzeba na fakturach VAT umieszczać kody GTU?)
• faktury korygujące w nowym JPK_VAT
• kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi
• czynności zwolnione w nowym JPK_VAT,
• świadczenia nieodpłatne w nowym JPK_VAT
• mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT
• refaktury a JPK_VAT
• faktury zaliczkowe a JPK_VAT
• odwrotne obciążenie a JPK_VAT
• transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w nowym JPK_VAT

5. Fakturowanie elektroniczne
• jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej i jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?
• integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury
• kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury
• elektroniczne bazy przechowywania faktur

6. Krajowy system e-Faktur (planowane wejście w życie: 1 październik 2021 r.)
• od kiedy będzie obowiązywał?
• kto będzie mógł z niego skorzystać?
• jakie dane będzie zawierał?
• czy stanowi zagrożenie dla działalności biur rachunkowych?

ZMIANY – SLIM VAT 1

1. Zmiany w zakresie faktur korygujących
• nowe zasady dokumentowania i ewidencjonowania wystawionych przez podatnika faktur korygujących
• rezygnacja z konieczności posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w przypadku faktur in minus
• wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących in plus u sprzedawcy
• korekta będąca wynikiem błędu w fakturze pierwotnej
• korekta wystawiona na skutek zdarzeń następujących po wystawieniu faktury pierwotnej

2. Wydłużenie terminu odliczania podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur i dokumentów celnych

3. Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych – warunki

4. Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

5. Zmiany w zakresie zastosowania obowiązkowego MPP, w tym dotyczące rachunków VAT

6. Zmiany w zasadach fakturowania oraz dokumentowania czynności dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług

7. Nowe zasady wystawiania faktur na rzecz podatników w przypadku zaewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej

8. Nowa forma faktur uproszczonych (do 450 zł) w przypadku wystawienia paragonu fiskalnego

9. Zasady wystawiania faktur korygujących w odniesieniu do faktur uproszczonych (do 450 zł)

10. Paragony otrzymane od dostawców (usługodawców) zawierające NIP kontrahenta – brak możliwości wymiany na fakturę tradycyjną

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter