Akademia VAT 2021 zmiany i aktualne problemy

O kursie

Wiedza

 • prezentacja najnowszych zmian w podatku od towarów i usług, które już obowiązują
 • prezentacja projektów/koncepcji zmian w zakresie podatku VAT, których wejście w życie jest planowane
 • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Umiejętności

 • zminimalizować ryzyko błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom
 • przygotować się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT

Program kursu

1. Podstawa opodatkowania w VAT

 • kwoty stanowiące podstawę do naliczenia podatku VAT
 • co wlicza się do podstawy opodatkowania?
 • jakich kwot nie można wliczać do podstawy opodatkowania?
 • podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych świadczeniach
 • upusty, rabaty, reklamacje a podstawa opodatkowania

2. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

 • co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
 • zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego – na przykładach
 • szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – przykłady zastosowania
 • zaliczki a obowiązek podatkowy, – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu zaliczek– przykłady
 • eksport i import – obowiązek podatkowy – omówienie na przykładach
 • obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych – przykłady

3. Stawki podatku VAT

 • wykaz aktualnych stawek podatku VAT
  • kiedy stawka 23%?
  • kiedy stawki preferencyjne?
 • przykłady zastosowania stawek podatku VAT
 • różnica między stawką 0%, zw. i NP a wpływ na odliczenie podatku VAT

4. Zwolnienia przedmiotowe w VAT

 • katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT
 • zakaz interpretowania zwolnień w sposób rozszerzający
 • zwolnienia podmiotowo – przedmiotowe
 • zasady fakturowania czynności zwolnionych
 • czynności zwolnione a wyłączenia w podatku VAT – omówienie różnic na przykładach

5. Prawo do zwrotu lub odliczenia podatku VAT

 • co to jest podatek naliczony?
 • kiedy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 • wyłączenia z prawa do odliczenia.
 • błędy na fakturze a prawo do odliczenia podatku VAT
 • związek wydatku z działalnością gospodarczą
 • nabycie towaru lub usługi a VAT naliczony.
 • zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego.
 • kiedy istnieje prawo do odliczenia częściowego naliczonego podatku VAT?
 • w jakim okresie można dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego?
 • kwestionowanie przez organy skarbowe prawa do doliczenia podatku VAT – jak się bronić?
 • prawo do odliczenia a nierzetelne faktury VAT
 • kiedy możliwy jest zwrot podatku VAT?
 • terminy zwrotu podatku VAT
 • procedura zwrotu podatku VAT

6. Obowiązki rejestracyjne w VAT

 • rejestracja podatników na potrzeby krajowe i UE
 • rejestr podatników VAT czynnych
 • czy podatnik VAT zwolniony musi się rejestrować?
 • katalog przypadków wykreślenia podatnika z rejestru VAT
 • czy można być podatnikiem VAT bez rejestracji?

7. VAT w obrocie unijnym

 • dostawa wewnątrzwspólnotowa
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe
 • miejsce opodatkowania świadczenia usług
 • VAT UE

8. VAT w obrocie zagranicznym (poza unijnym)

 • eksport towarów
 • import towarów
 • import usług
 • kraj trzeci

 9. Faktura jako podstawowy dokument w podatku VAT

 • termin na wystawienie faktury – zasada ogólna i przypadki szczególne np. usługi budowlane, najem, odsprzedaż mediów.
 • czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko podatkowe?
 • czy można wystawić fakturę w języku obcym?
 • jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?
 • szczególne oznaczenia faktury – procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług.
 • kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?
 • jak określić datę sprzedaży na fakturze?
 • czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?
 • szczególne rodzaje faktur (faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura zaliczkowa).
 • anulowanie faktury i duplikat faktury.

10. Faktura korygująca z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021

 • treść faktury korygującej – określenie przyczyny korekty
 • kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
 • w jakim terminie powinno się wystawić taką fakturę?
 • rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT

11. Faktury uproszczone

 • co to jest faktura uproszczona
 • jak wykazywać w nowym JPK_V7M i JPK_V7K od 1 stycznia 2021r.?
 • czy trzeba wystawiać fakturę VAT do paragonu z NIP nabywcy?

12. Zasady wykazywania faktur VAT w nowym JPK_V7M i JPK_V7K

 • nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy,
 • kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT (czy trzeba na fakturach VAT umieszczać kody GTU?)
 • faktury korygujące w nowym JPK_VAT
 • kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi,
 • czynności zwolnione w nowym JPK_VAT,
 • świadczenia nieodpłatne w nowym JPK_VAT
 • mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT
 • refaktury a JPK_VAT
 • faktury zaliczkowe a JPK_VAT
 • odwrotne obciążenie a JPK_VAT
 • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w nowym JPK_VAT

13. Fakturowanie elektroniczne

 • jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej i jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?
 • integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury
 • kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury
 • elektroniczne bazy przechowywania faktur

14. Sprzedaż detaliczna, czyli kasy rejestrujące i paragony w VAT

 • kiedy powstaje obowiązek stosowania kas rejestrujących?
 • zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących – zmiany w 2021
 • faktura do paragonu – kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?
 • kasy fiskalne online – kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas

15. Obrót międzynarodowy – dokumenty niezbędne w obrocie międzynarodowym

 • dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – potwierdzenie wywozu towarów
 • potwierdzenie eksportu towarów i możliwość zastosowania stawki 0%
 • weryfikacja kontrahentów w obrocie międzynarodowym
 • import usług – faktura od kontrahenta zagranicznego – na co zwracać uwagę?
 • świadczenie usług poza terytorium kraju (tzw. eksport usług) – jak udokumentować status kontrahenta
 • informacja podsumowująca – jakie informacje należy w niej umieścić?

16. Odliczenie podatku VAT – jak prawidłowo dokumentować zakup towarów i usług?

 • kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku? Czy braki formalne faktury wpływają na odliczenie VAT?
 • dowody wykonania usług – czy sama faktura wystarczy do odliczenia podatku?
 • w jakim terminie możliwe jest odliczenie podatku?
 • odliczenie VAT w przypadku wydatków związanych z samochodami – dokumentacja zakupu.
 • import towarów – jaki dokument uprawnia do odliczenia podatku?
 • odwrotne obciążenie – jak dokumentować po stronie nabywcy?

17. Centralny rejestr faktur VAT

 • od kiedy będzie obowiązywał?
 • kto będzie mógł z niego skorzystać?
 • jakie dane będzie zawierał?
 • czy stanowi zagrożenie dla działalności biur rachunkowych?

18. Regulaminy, procedury, odpowiedzialność

 • jak zmniejszyć ryzyko podatkowe, czy regulaminy w VAT są pomocne?
 • jakie zagadnienia warto usystematyzować w formie regulaminów?
 • odpowiedzialność za błędy w zakresie dokumentacji VAT

ZMIANY 2021

1. Zmiany w zakresie faktur korygujących:

 • nowe zasady dokumentowania i ewidencjonowania wystawionych przez podatnika faktur korygujących
 • rezygnacja z konieczności posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w przypadku faktur in minus
 • wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących in plus u sprzedawcy
 • korekta będąca wynikiem błędu w fakturze pierwotnej
 • korekta wystawiona na skutek zdarzeń następujących po wystawieniu faktury pierwotnej

2. Ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów w przypadku stosowania stawki 0% do zaliczek na eksport towarów

3. Standaryzacja kursów walut dla potrzeb podatków dochodowych oraz dla potrzeb VAT

4. Wydłużenie terminu odliczania podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur i dokumentów celnych

5. Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych – warunki

6. Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

7. Zmiany w zakresie zastosowania obowiązkowego MPP, w tym dotyczące rachunków VAT

8. Nowa treść załącznika 15 do ustawy (nowe PKWiU) do ustawy o VAT

9. Nowa definicja potrącenia dla potrzeb MPP

10. Zmiany w procedurze TAX FREE

 • wprowadzenie do ustawy o VAT definicji: „system TAX FREE”
 • wprowadzenie w pełni elektronicznego obiegu dokumentów oraz ewidencjonowanie w systemie informatycznym
 • wystawionych dokumentów TAX FREE i wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym

11. Zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej i ich mocy ochronnej

12. Nowe zasady rozliczania VAT w branży e-commerce od lipca 2021

13. Sprzedaż wysyłkowa nowe limity

14. Kasy on-line – nowe terminy stosowania

15. Dostawy łańcuchowe – kolejna zmiana przepisów

16. Zmiany w zasadach fakturowania oraz dokumentowania czynności dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług

17. Nowe zasady wystawiania faktur na rzecz podatników w przypadku zaewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej

18. Nowa forma faktur uproszczonych (do 450 zł) w przypadku wystawienia paragonu fiskalnego

19. Zasady wystawiania faktur korygujących w odniesieniu do faktur uproszczonych (do 450 zł)

20. Paragony otrzymane od dostawców (usługodawców) zawierające NIP kontrahenta – brak możliwości wymiany na fakturę tradycyjną

21. Zmiany w zasadach korekty podatku należnego w związku z brakiem zapłaty wynikające z wyroku TSUE z dnia 15 października 2020

22. NOWY JPK_VAT

 • rodzaje JPK_VAT i terminy przesyłania
 • elementy nowego pliku JPK VAT (połączenie pliku JPK VAT z deklaracją VAT)
 • jakie nowe dane należy podawać dla poszczególnych transakcji?
 • wymóg oznaczania jaki towar/usług jest przedmiotem sprzedaży
 • wymóg stosowania nowych oznaczeń GTU od 01 do 13
 • wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja
 • JPK VAT a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Kiedy i w jaki sposób w JPK VAT oznaczyć transakcję symbolem „MPP”?
 • wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK
 • wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia
 • zmiana zasad prezentowania faktur do paragonów dla osób fizycznych
 • transakcje z podmiotami powiązanymi. Jak je oznaczać?
 • sprzedaż na rzecz pracowników
 • konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT
  • wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT
  • autokorekta JPK VAT
  • korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego
  • zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł
  • odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT

23. Mechanizm Podzielonej Płatności – MPP

Wybrane kwestie praktyczne dotyczące mechanizmu podzielonej płatności na tle objaśnień Ministra Finansów oraz interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

 • kompensata a MPP (w tym: kompensata umowna vs kompensata ustawowa)
 • “zatrzymanie” części płatności tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a MPP
 • netting i cashpooling a MPP
 • instytucja przekazu a MPP
 • faktoring a MPP
 • weksel a MPP
 • płatność kartą płatniczą/kredytową a MPP
 • płatność na rzecz komornika/organu egzekucyjnego a MPP
 • automatyczne zamieszczenia w treści faktury adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” – błąd czy postępowanie prawidłowe ?
 • brak (obowiązkowej) adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” – czy i jak korygować ten błąd?
 • MPP a faktury ze wskazaniem zwolnienia od podatku VAT
 • przykłady innych niż wyżej wymienione sytuacji rozstrzyganych w interpretacjach indywidualnych wydanych w 2020 r. w kontekście MPP

Zmiany odnoszące się do wykazu podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT) w kontekście MPP

Terminy kursu

Name Position
Akademia VAT 2021 zmiany i aktualne problemy 18.09.2021 - 26.09.2021 Warszawa
Akademia VAT 2021 zmiany i aktualne problemy 18.09.2021 - 26.09.2021 Kraków
Akademia VAT 2021 zmiany i aktualne problemy 18.09.2021 - 26.09.2021 Poznań
Akademia VAT 2021 zmiany i aktualne problemy 11.09.2021 - 19.09.2021 Wrocław
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter