Kontrola mikroprzedsiębiorcy – praktyczny przewodnik jak poradzić sobie z kontrolą PIP, ZUS, US, PUODO oraz wydatkowania środków Tarczy Antykryzysowej

W celu zapoznania się z propozycją programu szkolenia, prosimy kliknąć w hasło “PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ustalenie statusu mikroprzedsiębiorcy

 • według ustawy Prawo przedsiębiorców
 • według regulaminu subwencji PFR

2. Kontrola wydatkowania środków antykryzysowych uzyskanych przez mikroprzedsiębiorcę

 • Mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorcy
  • warunki formalne uzyskania, analiza umowy pożyczki, warunki umorzenia
  • na co można przeznaczyć mikropożyczkę
  • okres wydatkowania
  • dokumentowanie wydatkowania
  • mikropożyczka a wartość przychodu
 • Subwencja z PFR dla mikroprzedsiębiorcy
  • warunki formalne, kalkulacja poziomu zatrudnienia, kalkulacja wysokości subwencji, warunki zwrotu
  • cele, na jakie można przeznaczyć subwencję
  • ograniczenia co do przeznaczenia środków z subwencji
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników z FGŚP i FP zatrudnionych u mikroprzedsiębiorcy
  • warunki formalne uzyskania dofinansowania
  • wysokość dofinansowania
  • rygor zwrotu dofinansowania
  • rozliczenie dofinansowania
  • cele wydatkowania
  • skutki podatkowe dofinansowania

3. Kontrola PIP u mikroprzedsiębiorcy

 • Plan kontroli PIP na 2021 r. – najczęstszy przedmiot kontroli PIP u mikroprzedsiębiorcy
 • Umowy o pracę zastępowane przez umowy cywilnoprawne lub samozatrudnienie
  • ryzyko grzywny za zastąpienie umowy o pracę przez umowę cywilnoprawną
  • kluczowe zapisy umowy celem minimalizacji ryzyka
  • skutki zakwestionowania umowy cywilnoprawnej (podatkowe, ubezpieczeniowe, w obowiązkach pracodawcy)
  • czy zleceniobiorcy podlegają szkoleniom i badaniom BHP?
 • Minimalna stawka godzinowa
  • formy potwierdzania liczby godzin realizacji zlecenia (czy inspektor ma prawo żądać ewidencji przepracowanych godzin)
 • Kontrola wypłat wynagrodzenia dłużnikom alimentacyjnym
  • zmiany w KP w 2019 i 2020 r.
  • granice potrąceń należności alimentacyjnych (w tym nagroda roczna, świadczenia pozapłacowe finansowane przez pracodawcę)
 • Kontrola dokumentacji pracowniczej pracownika
  • prawidłowa i kompletna ewidencja czasu pracy i dokumentacja czasu pracy – wzory dokumentów
  • kontrola prawidłowości prowadzenia akt osobowych (w tym: obowiązek nowej teczki akt osobowych)
  • kontrola kompletności teczki akt osobowych – check list obligatoryjnych dokumentów, wzory dokumentów

4. Kontrola ZUS u mikroprzedsiębiorcy – najczęstsze przyczyny kontroli ZUS u mikroprzedsiębiorcy

 • kontrola umów o dzieło przez ZUS
  • kluczowe zapisy umowy (jakich zapisów unikać, jakie wprowadzić do umowy) – przykłady, wzory
  • najnowsze orzecznictwo
  • case study, analiza przykładów uczestników
  • konsekwencje zakwestionowania umowy o dzieło – co powinien zrobić pracodawca?

5. Kontrola US mikroprzedsiębiorcy

 • Najczęstsze przyczyny kontroli mikroprzedsiębiorcy przez US
 • Postępowanie administracyjnopodatkowe – najważniejsze zasady
 • Prawa i obowiązki mikroprzedsiębiorcy w toku kontroli

6. Kontrola PUODO

 • Roczny plan kontroli PUODO na 2021 r.
 • Mikroprzedsiębiorca jako Administrator Danych Osobowych
 • Monitoring w zakładzie pracy
  • a) wdrożenie monitoringu – wzory zapisów i dokumentów
  • b) zabezpieczenie monitoringu – okres przechowywania
 • Zmiany w KP w 2019 r. związane z ochroną danych osobowych
 • Dokumentacja pracownika a RODO
  • a) dokumentacja pracownicza a ochrona danych (m.in. czy można przechowywać kopię dyplomu, prawa jazdy)
  • b) umowy powierzenia danych osobowych (m.in. czy podpisywać umowę powierzenia z medycyna pracy)
 • Wizerunek pracownika a RODO
  • a) zdjęcie pracownika a dane osobowe i prawo do wizerunku
  • b) reportaż z imprezy firmowej na stronie www lub Facebooku / Instagramie a zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Obowiązek informacyjny
  • podstawa przetwarzania danych osobowych
  • okres przetwarzania danych osobowych (w tym: termin usunięcia danych osobowych kandydatów do pracy)
   • klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia – wzór
   • klauzula informacyjna dla pracownika – wzór
 • Rejestr czynności przetwarzania – wzory wpisów dotyczących rekrutacji i zatrudnienia pracownika
 • Środki techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych – jak zabezpieczyć dane osobowe przetwarzane przez mikroprzedsiębiorcę w wersji papierowej i elektronicznej

7. Kontrole w 2021 prawidłowego wdrożenia PPK przez mikroprzedsiębiorcę

 • Katalog wykroczeń, za które grozi grzywna
 • Zakres kontroli PPK przez PIP
 • O czym pamiętać wdrażając PPK w 2021 r.

8. Kontrola przedsiębiorcy – Prawo przedsiębiorców

 • Częstotliwość kontroli
 • Czas trwania kontroli
 • Książka kontroli
 • Prawa i obowiązki mikroprzedsiębiorcy w trakcie kontroli

NASZ PARTNER

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter