. Dokumentacja pracownicza i akta osobowe

O szkoleniu

Wiedza

 • pozyskanie, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu dokumentacji pracowniczej

Umiejętności

 • prawidłowe tworzenie, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych

Adresaci

 • pracownicy działów kadr i księgowości

Program szkolenia

I. Akta osobowe pracownika

1. Nowa ustawa oraz rozporządzenie wykonawcze zmieniające zasady prowadzenia i okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej – których pracowników dotyczą nowe regulacje?

2. Dokumentacja pracownicza prowadzona w formie elektronicznej – obowiązki pracodawcy

3. Teczka z aktami osobowymi z podziałem na części: ABCD

 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części A
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części B
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części C
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części D
 • odmienne zasady prowadzenia akt osobowych

4. Kwestionariusze osobowe: kandydata na pracownika oraz pracownika

5. Katalog danych osobowych i dokumentów członków rodziny pracownika, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę, w tym dokumenty przetwarzane dla potrzeb zfśs

6. Dokumentacja pracownicza regulowana przepisami bhp

8. Dokumentacja pracownicza związana z karami porządkowymi

9. Informowanie pracowników o monitoring oraz inne dokumenty związane z zatrudnieniem pracowniczym

 • dokumentacja związana z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy
  • tworzenie papierowych i elektronicznych rozkładów czasu pracy
  • wniosek pracownika o ruchomy czas pracy
  • listy obecności
  • zakres obowiązkowych  informacji w karcie ewidencji czasu pracy
   • podróż służbowa – jak rozliczyć i dokumentować czas pracy – przykłady, orzeczenia SN
   • ruchomy czas pracy po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy
   • zasady wnioskowania oraz odpracowania przez pracownika wyjścia w godzinach pracy dla celów prywatnych obowiązujące po
   • ostatnich zmianach Kodeksu pracy
   • wniosek o wolne celem załatwienia spraw prywatnych
 • dokumentacja urlopowa
 • dokumentacja płacowa
 • pozostałe dokumenty, w tym dot. przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

II. Druki: umowy o pracę, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę

1. Umowa o pracę

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenie

4. Inne dokumenty obowiązkowo stosowane w zatrudnieniu pracowników

III. Świadectwo pracy

1. Aktualny wzór świadectwa pracy

2. Tryb i forma wnioskowania o wydanie świadectwa pracy po zmianie przepisów

3. Wydawanie świadectwa pracy członkom rodziny po zmarłym pracowniku w świetle ostatnich zmian

IV. Przepisy o okresach przechowywania i wydawania dokumentacji dokumentów pracowniczych. Pozostałe zmiany w kodeksie pracy

1. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat – których pracowników będą obowiązywały nowe terminy przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych

2. Raporty informacyjne do ZUS – zakres, zasady przekazywania

3. Uprawnienia pracowników dotyczące pozyskiwania od pracodawców dokumentacji pracowniczej

 • w trakcie zatrudnienia
 • związku z upływem obowiązujących okresów przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu stosunku pracy

4. Bezgotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę – wymagane dokumenty

5. Obowiązujące pracodawców terminy na dostosowanie do nowych regulacji dot. prowadzenia, przetwarzania i przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

6. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko pracownikom związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter