Akademia CIT i PIT 2021 zmiany i aktualne problemy

O kursie

Wiedza

 • uczestnik zapozna się ze szczegółowymi zagadnieniami w zakresie wprowadzonych oraz planowanych w 2021 roku zmian dotyczących przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz aktualnych problemów w podatku CIT na tle interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego
 • uczestnik zapozna się ze szczegółowymi zagadnieniami w zakresie wprowadzonych zmian dotyczących przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz aktualnych problemów w podatku PIT na tle interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego

Umiejętności

 • uczestnik potrafi dokonać identyfikacji możliwych skutków podatkowych zmian oraz ma świadomość obszarów rodzących ryzyko podatkowe

Program kursu

1. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych

 • zasady opodatkowania
 • obowiązki podatnika
 • opodatkowanie dochodów komplementariusza
 • zwolnienie u komandytariusza części przychodów uzyskanych z udziału w spółce – warunki stosowania zwolnienia, przepisy przejściowe
 • możliwość stosowania dotychczasowych zasad do dnia 30 kwietnia 2021
 • kontynuacja wartości początkowej środków trwałych i metody amortyzacji
 • odliczanie strat
 • zmiana zasad opodatkowania spółki komandytowej, a dochody z lat poprzednich
 • czy warto przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną lub spółkę z o.o.

2. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych niektórych spółek jawnych

 • spółki jawne opodatkowane na dotychczasowych zasadach – warunki stosowania starych przepisów,
 • nowe obowiązki informacyjne spółek jawnych
 • obowiązki spółki jawnej jako podatnika CIT, zasady opodatkowania
 • przepisy przejściowe

3. Estoński CIT, nowe przepisy w zakresie stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

 • podmioty uprawnione do opodatkowania ryczałtem – ustawowe warunki stosowania ryczałtu
 • przedmiot i podstawa opodatkowania
 • odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego
 • stawki podatku, warunki obniżenia stawek
 • domiar zobowiązania podatkowego
 • podatek od ukrytych zysków
 • obowiązki informacyjne
 • terminy płatności ryczałtu
 • alternatywna forma opodatkowania tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny – zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów
 • odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne
 • przepisy przejściowe
 • czy warto wybrać estoński CIT – zalety i zagrożenia

4. Ograniczenie możliwości podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych przez podmioty korzystające ze zwolnienia podatkowego

5. Zmiana definicji używanych środków trwałych w przypadku stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych

6. Zmiany w zakresie stosowania obniżonej stawki CIT 9% – podwyższenie limitu przychodów

8. Spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki

9. Rozwiązania antykryzysowe w CIT w związku z COVID-19 w okresie 2020-2021

 • wsteczne rozliczanie strat podatkowych – rozliczenie straty za 2020
 • zmiany w umowach leasingu a COVID
 • nowe możliwości odliczenia darowizn
 • przesunięcie terminu zapłaty PIT-4
 • rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dla małych podatników
 • jednorazowa amortyzacja
 • koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową – uproszczenia w trakcie roku
 • możliwość stosowania ulgi IP-BOX (podatek 5% od kwalifikowanych praw własności intelektualnej) w trakcie roku podatkowego
 • zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19

10. Informacja o realizowanej strategii podatkowej

 • kogo dotyczy obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii gospodarczej?
 • elementy informacji
 • co to jest strategia podatkowa?
 • gdzie publikować strategię?
 • sankcje karne

11. Zmiany na gruncie PIT od 1 stycznia 2021

Likwidacja ulgi abolicyjnej

 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – podstawowe definicje i ich interpretacja.
 • modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku
 • miejsce zamieszkania w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i Konwencji Modelowej OECD;
 • metody unikania podwójnego opodatkowania
  • metoda wyłączenia z progresją (odliczenia)
  • metoda proporcjonalnego zaliczenia (odliczenia)
 • „Ulga abolicyjna” – likwidacja od 2021
   • pozostawienie ulgi w szczątkowej formie
 • zasady rozliczania marynarzy
 • konwencja MLI – w jaki sposób zmienia zasady opodatkowania dochodów zagranicznych?

Inne zmiany w PIT

 • zmiany w zakresie amortyzacji
 • zmiany w zakresie opodatkowania wspólników spółek komandytowych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • zwiększenie do 2 mln euro limitu przychodów
 • likwidacja zakazu korzystania z ryczałtu dla większość rodzajów działalności gospodarczej
 • rozszerzenie katalogu wolnych zawodów

Terminy kursu

Name Position
Akademia CIT i PIT 2021 zmiany i aktualne problemy 02.10.2021 - 10.10.2021 Kraków
Akademia CIT i PIT 2021 zmiany i aktualne problemy 02.10.2021 - 10.10.2021 Poznań
Akademia CIT i PIT 2021 zmiany i aktualne problemy 16.10.2021 - 24.10.2021 Warszawa
Akademia CIT i PIT 2021 zmiany i aktualne problemy 16.10.2021 - 24.10.2021 Wrocław
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter