. Polski Ład & Płace 2022

O szkoleniu

Wiedza

 • najnowsze informacje dotyczące Polskiego Ładu
 • uporządkowanie wiedzy o zasadach prawidłowego liczenia wynagrodzenie, ze wskazaniem skutków błędów popełnianych na każdym etapie tego procesu
 • rozwianie wątpliwości których wiele wprowadzają nowe przepisy przy praktycznym naliczaniu wynagrodzeń, składaniu dokumentów, oświadczeń związanych z naliczaniem ulg

Umiejętności

 • Uzyskanie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu wynagrodzeń. Pokazanie uczestnikom najczęstszych błędów w stosowaniu przepisów oraz sposobów na ich uniknięcie, a także wyjaśnienie wątpliwości zgłaszanych przez uczestników związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności dzięki aktywnym warsztatom popartym licznymi przykładami oraz poznaniem zakresu obowiązków jakie powinien stosować pracodawca jako płatnik podatków, składek ZUS i zasiłków chorobowych.

Program szkolenia

I. PRAKTYCZNY WARSZTAT Z UWZGLĘDNIENIEM POLSKIEGO ŁADU 2.0.LISTA PŁAC od 01.07.2022 r.

„POLSKI ŁAD” – zmiany od 1 lipca 2022 r.

1. Podstawowe założenia zmian w Polskim Ładzie w zakresie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców porównanie:

 • od 10.03.2022 r.
 • od 01.07.2022 r.
 • od 01.01.2023 r.

2. Zmiana stawki podatku PIT w pierwszym progu podatkowym:

 • nowa stawka podatku – zmiana wysokości podatku z 17% na 12 % w trakcie roku podatkowego i skutki dla świadczących pracę (listy płac, rachunki)

3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej – założenia, skutki i wpływ likwidacji „ulgi” na wartość wynagrodzenia netto pracownika

4. PIT-2 po nowemu:

 • zasady składania PIT-2 w trakcie roku podatkowego
 • PIT-2 u kilku płatników podatku (pracodawców) – nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek, „dzielenie” kwoty wolnej od podatku pomiędzy różnych płatników
 • szerszy katalog osób uprawnionych, czyli PIT-2 nie tylko dla pracowników

5. Uchylenie mechanizmu podwójnego obliczania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń

 • wpływ uchylenia mechanizmu „podzielonego podatku” na wynagrodzenia

6. Możliwość stosowania kwoty wolnej od podatku dla umów zlecenie w trakcie roku podatkowego

7. Składka zdrowotna – zasady naliczania po zmianach od 1 lipca 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców i form opodatkowania

8. Rezygnacja z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu – dopełnienie luki w prawie

9. Nowe zasady tzw. „PIT-u 0” – zakres i ujęcie praktyczne:

 • ulga dla młodych
 • ulga na powrót
 • ulga rodzina 4+
 • ulga dla seniora

10. Lista płac “po nowemu” – naliczanie płac po 1 lipca 2022 r. z użyciem kalkulatora

II. ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH OD 2022 r.

1. Skrócenie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

2. Jeden okres zasiłkowy dla wszystkich okresów niezdolności do pracy

3. Zmiany w wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu

4. Zmiana terminów wypłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych

5. Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

6. Zmiany w informacji ZUS IWA – wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy

7. Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.

III. NALICZANIE WYNAGRODZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH ZE STOSUNKU PRACY – POZOSTAŁE ZMIANY

1. Potrącenia z wynagrodzeń w 2022 r.

 • Nowe zasady ustalania kwot wolnych i limitów
 • Potrącenia sum na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
 • Potrącenia sum na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
 • Zbieg egzekucji
 • Wystąpienie kilku wypłat w miesiącu
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia z zasiłków
 • Potrącenia w przypadku wystąpienia wynagrodzeń i zasiłków
 • Potrącenia świadczeń socjalnych i innych należności związanych z pracą
 • Potrącenia wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – nowe zasady w zakresie ustalania kwot wolnych

2. Praktyczne aspekty ustalania wynagrodzenia urlopowego w 2022 r.

 • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • Pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • Składniki wliczanie i niewliczane do podstawy urlopu
 • Obliczanie średniej urlopowej w różnych przypadkach
  • średnia z 3 lub 12 miesięcy
  • nieprzepracowanie wymaganego okresu
  • nieobecności w okresie przyjmowanym do podstawy
  • średnia po długiej nieobecności
  • przeliczanie średniej po zmianie wynagrodzenia
 • Urlop na przełomie miesiąca
 • Termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego
 • Wynagrodzenie za tzw. “urlop okolicznościowy”

3. Praktyczne aspekty ustalania ekwiwalentu za urlop – zmiany 2022

 • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • Pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • Obliczanie średniej ze składników zmiennych
 • Średnia z okresów kwartalnych bądź rocznych
 • Współczynnik do ustalania ekwiwalentu w 2022 r.
 • Świadczenia obliczane jak ekwiwalent: odprawy, nagrody jubileuszowe

4. Ustalenie podstawy zasiłkowej z uwzględnieniem zmian 2022 w „ustawie zasiłkowej”

 • Składniki wliczane i pomijane w podstawie zasiłkowej
 • Zasady przeliczania podstawy zasiłkowej od 01.01.2022
 • Ustalenie okresu zasiłkowego
 • Nowe wysokości świadczeń
 • Wypłata zasiłków po ustaniu zatrudnienia od 01.01.2022 nowe limity

5. Rozliczanie umów cywilnoprawnych po zmianach

 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło
 • Rozliczanie umów zleceń – stawka godzinowa
 • Rozliczanie składkowo-podatkowe umów zleceń
  • umowa ze studentem
  • umowa z własnym pracownikiem
  • umowa z osobą spoza zakładu pracy
  • zbieg umów zleceń a obowiązki składkowe
  • oświadczenie zleceniobiorcy
 • Rozliczanie składkowo-podatkowe umów o dzieło
  • umowa z własnym pracownikiem
  • umowa z osobą spoza zakładu pracy
 • Stosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodów

6. Kontrakt menadżerski, rada nadzorcza, zarząd – rozliczanie

 • Wprowadzenie składki zdrowotnej
 • Prawidłowe ustalenie podatku

7. Korekty wynagrodzeń

 • Przekroczenie górnej granicy składek: nadpłata lub niedopłata składek i podatku
 • Nadpłata pensji
 • Wypłata wynagrodzenia zamiast zasiłku
 • Wypłata zasiłku zamiast wynagrodzenia

8. Rozliczenia podatkowe

 • Problematyka wypełniania PIT-11
 • Uwzględnianie w PIT kosztów uzyskania przychodów

Terminy szkolenia

Name Position
Polski Ład & Płace 2022 19.11.2022 - 27.11.2022 Warszawa
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter